Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


Uprzejmie informuję, że osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017, poz. 1824) udostępniono następujące usługi wspierające poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej: urzad@inowroclaw.pl

obsługa e-puap:/txuv31221/skrytka

przesyłanie faksów: 52 355 52 55

udzielanie informacji telefonicznie (za pośrednictwem osoby przybranej): 52 355 52 00

korzystanie z infokiosku (Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli)

Sprawy urzędowe można również załatwiać za pośrednictwem osoby przybranej, którą może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie. Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz 742)

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z Systemu Komunikacji Niewerbalnej, który zapewnia stały dostęp do certyfikowanych tłumaczy języka migowego, gwarantując tym samym wysokiej jakości obsługę klienta. Jest to rozwiązanie działające w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne polegające na świadczeniu usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM) na odległość. Osoba niedosłysząca przybywająca do urzędu podchodzi do specjalnie oznakowanego miejsca. W tym czasie urzędnik nawiązuje połączenie i rozpoczyna się wideokonferencja umożliwiająca komunikację trzech osób: urzędnika, tłumacza języka migowego oraz osoby niedosłyszącej . Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020, poz. 426, z późn. zm.)

Jednocześnie informuję, że pracownicy każdorazowo pomagają w załatwianiu spraw, chociażby w wypełnieniu wniosków, zwłaszcza osobom niedowidzącym, a w okresie przedwyborczym udostępniane są materiały zawierające informacje o uprawnieniach wyborców, zapisane za pomocą systemu Braille’a. W ramach przełamywania barier komunikacyjnych część pracowników mających bezpośredni kontakt z interesantem została przeszkolona w podstawowym zakresie posługiwania się językiem migowym zorganizowanym przez Polski Związek Głuchoniemych.


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sibora Naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli (21 marca 2016)
Opublikował: Marta Tuszyńska (21 marca 2016, 14:32:57)
Podmiot udostępniający: UMI

Ostatnia zmiana: Robert Wawer (19 listopada 2020, 13:42:07)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4623