Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Uchwała nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

Uchwała nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 - [...]

Uchwała nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 - [...]

Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025

Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 - [...]

metryczka