Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla MIASTA INOWROCŁAWIA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla MIASTA INOWROCŁAWIAUCHWAŁA NR XII/115/2019 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla [...]

"Program Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocław" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocław"

Ogłoszenie o sporządzeniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocław" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocław"ogłoszenie - UCHWAŁA NR XLI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ [...]

metryczka