Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonych w Inowrocławiu na terenie działek o numerach ewidencyjnych 85/55 i 85/64 mającej na celu wydzielenie chodnika.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonych w Inowrocławiu na terenie działek o numerach ewidencyjnych  85/55 i 85/64 mającej na celu wydzielenie chodnika oraz gruntu niezbędnego do [...]

metryczka