Dokumenty

Dokumenty

Oświadczenia

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru; 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji; 3. Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne [...]

metryczka