XXXII Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r.

1. Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXIX sesji RMI w dniu 26 października 2020 r. (126kB) pdf
2. Głosowanie za kandydaturą pana Jarosława Mrówczyńskiego na sekretarza obrad. (124kB) pdf
3. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020. (124kB) pdf
4. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. (125kB) pdf
5. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków. (128kB) pdf
6. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021. (125kB) pdf
7. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2021-2034. (125kB) pdf
8. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. (128kB) pdf
9. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024. (124kB) pdf
10. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Miasta Inowrocławia”. (125kB) pdf
11. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Inowrocław. (123kB) pdf
12. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. (129kB) pdf
13. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r. (123kB) pdf
14. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze 2021 r. (124kB) pdf
15. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze 2021 r. (124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bardzińska (18 grudnia 2020)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (18 grudnia 2020, 08:38:01)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (18 grudnia 2020, 08:59:18)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 82