XXX Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 grudnia 2020 r.

1. Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad: - projekt stanowiska Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie zapowiadanych działań polskiego rządu, które ukierunkowane są na zawetowanie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 (216kB) pdf
2. Głosowanie za kandydaturą pan Jarosława Kopcia na sekretarza obrad. (204kB) pdf
3. Głosowanie za przyjęciem stanowiska Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie zapowiadanych działań polskiego rządu, które ukierunkowane są na zawetowanie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. (205kB) pdf
4. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. (204kB) pdf
5. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (204kB) pdf
6. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2021 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczn (205kB) pdf
7. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Miasta Inowrocławia. (205kB) pdf
8. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia. (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Biuro Rady Miejskiej (1 grudnia 2020)
Opublikował: Adriana Tarnas (1 grudnia 2020, 13:22:39)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141