XXIX Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2020 r.

1. Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad: - projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. (131kB) pdf
2. Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji RMI w dniu 21 września 2020 r. (126kB) pdf
3. Głosowanie za kandydaturą pani Ewy Kempskiej na sekretarza obrad. (124kB) pdf
4. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020. (125kB) pdf
5. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. (125kB) pdf
6. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Inowrocławia instrumentem płatniczym. (125kB) pdf
7.Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (124kB) pdf
8. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. (124kB) pdf
9.Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingu działającego w systemie „kiss & ride” przed budynkiem Dworca PKP w Inowrocławiu. (126kB) pdf
10. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bolesława Brodnickiego, Juliusza Trzcińskiego, Tulipanowej, (125kB) pdf
11. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Inowrocław na lata 2020-2032”. (125kB) pdf
12. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocław. (124kB) pdf
13. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody. (128kB) pdf
14. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. (127kB) pdf
15. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (I). (125kB) pdf
16. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (II). (125kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (26 października 2020)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (26 października 2020, 12:21:01)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (26 października 2020, 12:45:07)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324