XXIV Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2020 r.

1. Głosowanie za kandydaturą pana Jana Gaja na sekretarza obrad. (127kB) pdf
2. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020. (126kB) pdf
3. Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. (127kB) pdf
4. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”. (126kB) pdf
5. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (127kB) pdf
6. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia. (125kB) pdf
7. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2021 dla Miasta Inowrocławia za 2019 r. (126kB) pdf
8. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2019 r. (126kB) pdf
9. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miechowickiej, Poznańskiej, Jana Kochanowskiego i al. Niepodl (126kB) pdf
10. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Orłowskiej oraz granicy admi (126kB) pdf
11. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marulewskiej i Długiej oraz granicy administracyjnej miasta. (126kB) pdf
12. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Inowrocław przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji wyznaczenia obs (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (26 maja 2020)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (26 maja 2020, 08:40:56)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185