XXII Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 2020 r.

XXII Sesja, Glosowanie 1, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwały Data 30.03.2020 11.38.06.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 2, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwały w Data 30.03.2020 11.38.43.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 3, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwały w Data 30.03.2020 11.39.06.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 4, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwały wData 30.03.2020 11.39.43.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 5, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwały wData 30.03.2020 11.40.10.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 6, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwały wData 30.03.2020 11.40.45.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 7, za przyjęciem proponowanej zmiany Rozpatrzenie projektu uchwałyData 30.03.2020 11.41.16.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 8, za przyjęciem nowego porządku obrad wraz z przegłosowanymi zmianami Data 30.03.2020 11.41.53.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 9, za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Data 30.03.2020 11.42.56.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 10, za przyjęciem kandydatury pana radnego Marcina Wrońskiego na sekretarza Data 30.03.2020 11.43.46.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 11, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Data 30.03.2020 11.47.25.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 12, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Data 30.03.2020 11.48.40.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 13, za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Data 30.03.2020 11.51.55.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 14,za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz Data 30.03.2020 13.02.59.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 15, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Data 30.03.2020 13.11.57.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 16, za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Data 30.03.2020 13.14.04.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 17, za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Data 30.03.2020 13.30.45.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 18, za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad Data 30.03.2020 13.35.54.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 19, za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości Data 30.03.2020 13.43.45.pdf (165kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 20, za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i Data 30.03.2020 14.08.49.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 21, za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu Data 30.03.2020 14.10.57.pdf (167kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 22, za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Data 30.03.2020 14.21.23.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 23, za przyjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat Data 30.03.2020 14.23.42.pdf (166kB) pdf
XXII Sesja, Glosowanie 24, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru Data 30.03.2020 14.27.05.pdf (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (31 marca 2020)
Opublikował: Adriana Leszczyńska (31 marca 2020, 08:30:03)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181