XX Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2020 r.

XX Sesja , Glosowanie 1,za przyjęciem proponowanej zmiany. Data 20.01.2020 09.41.22.pdf (166kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 2, za kandydaturą pana Jacka Bętkowskiego na Sekretarza obrad.Data 20.01.2020 09.45.34.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 3,za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Data 20.01.2020 09.47.35.pdf (167kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 4,za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia na 2020 r. planu dofinansowania... Data 20.01.2020 09.52.29.pdf (166kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 5,za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa... Data 20.01.2020 09.55.06.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 6, za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za...Data 20.01.2020 10.01.14.pdf (166kB) pdf
XX Sesja, Glosowanie 7, za przyjęciem wniosku.Data 20.01.2020 10.02.37.pdf (164kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 8, za nieuwzględnieniem uwagi ujętej w punkcie 1.Data 20.01.2020 10.08.58.pdf (166kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 9, za nieuwzględnieniem uwagi ujętej w punkcie 2.Data 20.01.2020 10.09.27.pdf (167kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 10, za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu...Data 20.01.2020 10.09.49.pdf (167kB) pdf
XX Sesja, Glosowanie 11, za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy...Data 20.01.2020 10.10.21.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 12,za przyjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji... Data 20.01.2020 10.10.55.pdf (167kB) pdf
XX Sesja, Glosowanie 13, za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu... Data 20.01.2020 10.11.29.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 14, za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia...Data 20.01.2020 10.14.52.pdf (166kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 15, za przyjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji,Data 20.01.2020 10.15.23.pdf (167kB) pdf
XX Sesja, Glosowanie 16, za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania...Data 20.01.2020 10.15.56.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 17, za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan...Data 20.01.2020 10.25.00.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 18, za przyjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji,...Data 20.01.2020 10.25.32.pdf (166kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 19, za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania...Data 20.01.2020 10.26.11.pdf (165kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 20,za kandydaturą pani Ewy Podogrodzkiej na Przewodniczącą Komisji... Data 20.01.2020 10.28.07.pdf (167kB) pdf
XX Sesja, Glosowanie 21, za kandydaturą pani Ewy Podogrodzkiej na członka Komisji Uzdrowiskowej....Data 20.01.2020 10.29.50.pdf (167kB) pdf
XX Sesja , Glosowanie 22, za kandydaturą pani Ewy Podogrodzkiej na członka Komisji Zdrowia...Data 20.01.2020 10.31.18.pdf (168kB) pdf
XX Sesja, Glosowanie 23, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów...Data 20.01.2020 10.33.04.pdf (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bardzińska (20 stycznia 2020)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (20 stycznia 2020, 14:44:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284