XIX Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 16 grudnia 2019 r.

XIX Sesja, Glosowanie 1, Dodanie pkt. do porządku obrad .Rozpatrzenie projektu uchwały...Data 16.12.2019 09.34.00.pdf (165kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 2, Dodanie pkt. do porządku obrad w punkcie 7 Rozpatrzenie projektu uchwały...Data 16.12.2019 09.34.40.pdf (165kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 3, za przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.Data 16.12.2019 09.36.04.pdf (165kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 4,za kandydaturą pana Waldemara Wąśniewskiego na sekretarza obrad. Data 16.12.2019 09.36.52.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 5,za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu... Data 16.12.2019 09.39.32.pdf (165kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 6,za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej... Data 16.12.2019 09.41.00.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 7, za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot...Data 16.12.2019 09.44.42.pdf (167kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 8,za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia... Data 16.12.2019 11.32.28.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 9, za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta...Data 16.12.2019 11.35.14.pdf (167kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 10,za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla... Data 16.12.2019 11.38.30.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 11,za przyjęciem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki...Data 16.12.2019 12.01.56.pdf (167kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 12, za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad...Data 16.12.2019 12.05.30.pdf (165kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 13, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia...Data 16.12.2019 12.23.40.pdf (167kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 14,za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącej... Data 16.12.2019 12.24.58.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 15, za kandydaturą pana Andrzeja Kujawy na przewodniczącego Komisji...Data 16.12.2019 12.27.50.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 16, za kandydaturą pana Andrzeja Kujawy na członka Komisji Uzdrowiskowej.Data 16.12.2019 12.29.07.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 17,za kandydaturą pana Andrzeja Kujawy na członka Komisji Zdrowia, Rodziny... Data 16.12.2019 12.30.39.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 18, za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów...Data 16.12.2019 12.32.21.pdf (166kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 19, za przyjęciem uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na Data 16.12.2019 12.33.24.pdf (165kB) pdf
XIX Sesja, Glosowanie 20,za przyjęciem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Data 16.12.2019 12.34.30.pdf (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bardzińska (17 grudnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (17 grudnia 2019, 09:27:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312