XVIII Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 25 listopada 2019 r.

Głosowanie nr 1 za dokonaniem zmiany i umieszczeniem punktu : Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019. (164kB) pdf
Głosowanie nr 2 za dokonaniem zmiany i umieszczeniem punktu : Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 (164kB) pdf
Głosowanie nr 3 za dokonaniem zmiany i umieszczeniem punktu : Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021. (164kB) pdf
Głosowanie nr 4 za przyjęciem protokołu XVII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. (164kB) pdf
Głosowanie nr 5 za kandydaturą pana Jacka Tarczewskiego na sekretarza obrad (165kB) pdf
Głosowanie nr 6 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019. (165kB) pdf
Głosowanie nr 7 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032. (165kB) pdf
Głosowanie nr 8 za przyjęciem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2020 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (165kB) pdf
Głosowanie nr 9 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu. (164kB) pdf
Głosowanie nr 10 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku oraz czę (166kB) pdf
Głosowanie nr 11 nad zmianą w porządku obrad i wprowadzeniem punktu : Złożenie ślubowania przez radnego. (165kB) pdf
Głosowanie nr 12 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (165kB) pdf
Głosowanie nr 13 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017- 2021. (167kB) pdf
Głosowanie nr 14 za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 2018 r. (166kB) pdf
Głosowanie nr15 za przyjęciem uchwały i uznaniem skargi za bezzasadną. (166kB) pdf
Głosowanie nr 16 za przyjęciem uchwały, zgłoszonego przez członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Inowrocław konsultacji społecznych w sprawie Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (166kB) pdf
Głosowanie nr 17 nad kandydaturą pana Andrzeja Kujawa do Komisji Skrutacyjnej. (166kB) pdf
Głosowanie nr 18 za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Legwińska (26 listopada 2019)
Opublikował: Maria Legwińska (26 listopada 2019, 09:39:08)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (17 grudnia 2019, 09:24:52)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 204