XII Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 27 czerwca 2019 r.

XII Sesja , Glosowanie 1, Zmiana w porządku obrad - Wycofanie projektu uchwały...Data 27.06.2019 09.43.59.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 2,Wniosek formalny-dodać pkt. informacja Prezydenta na temat podziału KCK... Data 27.06.2019 09.44.48.pdf (166kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 3 za przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Data 27.06.2019 09.45.55.pdf (165kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 4, za przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Data 27.06.2019 09.47.00.pdf (165kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 5,Wybór pana Grzegorza Pińskiego na sekretarza obrad. Data 27.06.2019 09.47.46.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 6, za podjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego ObywatelaData 27.06.2019 09.50.05.pdf (165kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 7, za kandydaturą pana Tadeusza Barczaka na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 09.55.53.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 8, reasumpcja za kandydaturą pana Tadeusza Barczaka na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 09.56.54.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 9,za kandydaturą pana Zbigniewa Bończaka na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 09.58.39.pdf (165kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 10,za kandydaturą pani Aliny Dulak na członka Miejskiej Rady Seniorów. Data 27.06.2019 09.59.02.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 11, za kandydaturą pani Teresy Głania na członka Miejskiej Rady Seniorów.Data 27.06.2019 09.59.21.pdf (165kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 12,za kandydaturą pani Ireny Grochowskiej na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 09.59.44.pdf (165kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 13, za kandydaturą pani Lidii Jagodzińskiej na członka Miejskiej Rady Seniorów.Data 27.06.2019 10.00.06.pdf (165kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 14, za kandydaturą pani Ewy Kołodziejczak na członka Miejskiej Rady Seniorów.Data 27.06.2019 10.00.25.pdf (165kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 15,za kandydaturą pana Mariusza Kubickiego na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 10.00.43.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 16,za kandydaturą pani Krystyny Nowakowskiej na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 10.01.05.pdf (165kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 17,za kandydaturą pani Danuty Paczkowskiej na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 10.01.33.pdf (165kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 18, za kandydaturą pana Eugeniusza Sobczaka na członka Miejskiej RadyData 27.06.2019 10.01.58.pdf (165kB) pdf
XIISesja, Glosowanie 19,za kandydaturą pani Urszuli Szadowskiej na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 10.02.29.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 20,za kandydaturą pani Jadwigi Szczerkowskiej na członka Miejskiej Rady Data 27.06.2019 10.02.59.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 21, za kandydaturą pana Krystyna Tschurl na członka Miejskiej Rady Seniorów.Data 27.06.2019 10.03.24.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 22,za kandydaturą pani Marii Wróbel na członka Miejskiej Rady Seniorów. Data 27.06.2019 10.03.48.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 23,za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Miejskiej Data 27.06.2019 10.07.40.pdf (165kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 24,za podjęciem uchwały „Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2018”. Data 27.06.2019 11.51.48.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 25,za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Data 27.06.2019 13.00.19.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 26, za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla PrezydentaData 27.06.2019 13.03.58.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 27,za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Data 27.06.2019 14.01.33.pdf (166kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 28,za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Data 27.06.2019 14.03.05.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 29,za podjęciem uchwały w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na prace... Data 27.06.2019 14.06.35.pdf (165kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 30, za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu...Data 27.06.2019 14.25.32.pdf (167kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 31, za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gosp. Niskoemisyjnej...Data 27.06.2019 14.27.49.pdf (166kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 32,za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu dzilań w zakresie polityki zdrowotnej... Data 27.06.2019 14.30.22.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 33, za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.Data 27.06.2019 14.31.50.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 34, Wniosek formalny o zamknieciu dyskusji...Data 27.06.2019 15.29.22.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 35,za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi ... Data 27.06.2019 15.29.55.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 36, za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Franklina...Data 27.06.2019 16.02.36.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 37,za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe planu w rej ulic Prezydenta Franklina Roosevelta... Data 27.06.2019 16.05.21.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 38, w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. przedstawienia w jednym wystąpieniu trzech projektów uchwał...Data 27.06.2019 16.05.59.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 39za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan..., Data 27.06.2019 16.08.13.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 40,za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie... Data 27.06.2019 16.08.41.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 41,za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan...reasumpcja Data 27.06.2019 16.10.02.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 42,za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan...reasumpcjaII Data 27.06.2019 16.10.22.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 43,za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania... Data 27.06.2019 16.10.39.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 44,za podjęciem uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji... Data 27.06.2019 16.14.47.pdf (167kB) pdf
{45}
XII Sesja, Glosowanie 45,za podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg... Data 27.06.2019 16.16.57.pdf (168kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 47,za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Data 27.06.2019 16.20.04.pdf (167kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 48, Wybór pana Jarosława Kopcia na przewodniczącego Zespołu Opiniodawczego do wyboru ławnikówData 27.06.2019 16.24.45.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 49,za kandydaturą pani Danuty Jaskulskiej na członka Zespołu... Data 27.06.2019 16.28.05.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 50,za kandydaturą pani Elżbiety Jardanowskiej na członka Zespołu... Data 27.06.2019 16.28.26.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 51,za kandydaturą pani Lidii Stolarskiej na członka Zespołu Opiniodawczego... Data 27.06.2019 16.28.49.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 52,za kandydaturą pana Dobromira Szymańskiego na członka Zespołu... Data 27.06.2019 16.29.03.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 53, za kandydaturą pana Damiana Polaka na członka Zespołu Opiniodawczego...Data 27.06.2019 16.29.20.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 54, za podjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ...Data 27.06.2019 16.30.44.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 55, Wniosek o rozpatrzenie w jednym wystąpieniu projektów uchwał od punktu 29 do 34...Data 27.06.2019 16.32.13.pdf (167kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 56, za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Zarządu SolnoData 27.06.2019 16.33.49.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 57za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Stare Miasto Data 27.06.2019 16.34.10.pdf (167kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 58,za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Osiedle Uzdrowiskowe. Data 27.06.2019 16.34.34.pdf (168kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 59,za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Osiedle Piastowskie Data 27.06.2019 16.34.55.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 60,za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Osiedle Szymborze Data 27.06.2019 16.35.13.pdf (167kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 61, za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Osiedle Mątwy.Data 27.06.2019 16.35.31.pdf (167kB) pdf
XII Sesja , Glosowanie 62, za podjęciem uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej InowrocławiaData 27.06.2019 16.36.29.pdf (166kB) pdf
XII Sesja, Glosowanie 63, za podjęciem uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej...Data 27.06.2019 16.37.11.pdf (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bardzińska (1 lipca 2019)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (1 lipca 2019, 09:12:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276