VIII sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 25 marca 2019 r.

VIII Sesja, Glosowanie 1, Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 2, Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Głosowanie 3, Wybór sekretarza obrad Data 25.03.2019 09.35.56 (167kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 4, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 5, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-203 Data 25.03.2019 (167kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 6, uchwała w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 7, uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 8, uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwier Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 9, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań zakresu wspierania rodziny w 2018 r. wraz z wyk Data 25.03.2019 (165kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 10, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 11, uchwała w w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Głosowanie 12, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 13, Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w sprawie projektu uchwały dotyczącego Data 25.03.2019 10.50.55 (167kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 14, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowr Data 25.03.2019 (166kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 15, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na sty Data 25.03.2019 (165kB) pdf
VIII Sesja, Glosowanie 16, uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Data 25.03.2019 11.03.16 (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Legwińska (28 marca 2019)
Opublikował: Maria Legwińska (28 marca 2019, 09:42:54)

Ostatnia zmiana: Maria Legwińska (28 marca 2019, 12:00:50)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264