V sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 28 stycznia 2019 r.

Sesja V, Glosowanie 1, Zmiana w porządku obrad Data 28.01.2019 9;41.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 2, Głosowanie nad przyjęciem zmiany do porz. obrad (PCK) Data 28.01.2019 09.42.35.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 3, Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.Data 28.01.2019 09.43.54.pdf (164kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 4, Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.Data 28.01.2019 09.44.36.pdf (164kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 5, Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad - Patryka Kaźmierczaka Data 28.01.2019 09.45.27.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 6, Głosowanie za przyjęciem stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec szerzącej Data 28.01.2019 10.42.11.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 7, Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Data 28.01.2019 10.54.56.pdf (167kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 8, Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Data 28.01.2019 10.56.31.pdf (167kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 9, Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody Data 28.01.2019 10.58.32.pdf (164kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 10, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zniesienia Data 28.01.2019 11.34.34.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 11, Głosowanie za wnioskiem o reasumpcję głosowania Data 28.01.2019 11.36.53.pdf (164kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 12, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zniesienia Data 28.01.2019 11.37.21.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 13, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Data 28.01.2019 11.44.17.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 14, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Data 28.01.2019 11.45.28.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Głosowanie 15, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Data 28.01.2019 11 46.pdf (167kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 16, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji radnego Grzegorza Pińskiego z Data 28.01.2019 11.47.23.pdf (168kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 17, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Jacka Tarczewskiego na Przewodniczącego Data 28.01.2019 11.48.10.pdf (168kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 18, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Jacka Tarczewskiego na Przewodniczącego Data 28.01.2019 11.51.46.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 19, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Danuty Jaskulskiej na Przewodniczącą komisji Data 28.01.2019 11.52.06.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 20, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Ewy Kempskiej na Przewodniczącą komisji Data 28.01.2019 11.53.47.pdf (167kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 21, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Macieja Basińskiego na Przewodniczącego Data 28.01.2019 11.54.15.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 22, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Ewy Kempskiej na członka komisji Budżetu i Data 28.01.2019 11.58.46.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 23, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Macieja Szoty na członka komisji Budżetu i Data 28.01.2019 11.59.05.pdf (167kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 24, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Dobromira Szymańskiego na członka komisji Data 28.01.2019 12.00.47.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 25, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Danuty Jaskulskiej na członka komisji Porządku Data 28.01.2019 12.01.08.pdf (167kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 26, Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie ustalenia składów Data 28.01.2019 12.03.21.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 27, Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad Data 28.01.2019 12.05.40.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Głosowanie 28, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Data 28.01.2019 12 08.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 29, Wniosek o reasumpcję głosowania Data 28.01.2019 12.09.07.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 30, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Data 28.01.2019 12.11.09.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Głosowanie 31, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Data 28.01.2019 12 16.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Głosowanie 32, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Data 28.01.2019 12 20.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 33, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia Data 28.01.2019 12.22.44.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 34, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie tablicy upamietniającej załozycielskie Data 28.01.2019 12.32.26.pdf (165kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 35, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Waldemara Wąśniewskiego na członka Rady Data 28.01.2019 12.35.11.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 36, Głosowanie za przyjęciem kandydatury Damiana Polaka na członka Rady Muzeum. Data 28.01.2019 12.35.28.pdf (166kB) pdf
Sesja V, Glosowanie 37, Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Data 28.01.2019 12.36.21.pdf (166kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Maria Legwinska (30 stycznia 2019)
Opublikował: Maria Legwińska (30 stycznia 2019, 12:48:01)

Ostatnia zmiana: Maria Legwińska (26 lutego 2019, 08:58:18)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 371