IV Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 17 grudnia 2018 r.

IV Sesja , Glosowanie 1 Zmiana w porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały nr 1 , Data 17.12.2018 09.37.00 (166kB) pdf
IV Sesja , Glosowanie 2 Zmiana w porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały nr 2, Data 17.12.2018 09.37.56 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 3 Zmiana w porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały nr 3, Data 17.12.2018 09.38.32 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 4 Zmiana w porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały nr 4, Data 17.12.2018 09.39.06 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 5 Zmiana w porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały nr 5, Data 17.12.2018 09.39.37 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 6 Zmiana w porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały nr 6, Data 17.12.2018 09.40.10 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 7 Przyjęcie protokołu z I sesji , Data 17.12.2018 09.41.18 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 8 Przyjęcie protokołu z II sesji, Data 17.12.2018 09.41.59 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 9 Wybór sekretarza obrad, Data 17.12.2018 09.42.51 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody , Data 17.12.2018 09.50.05 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ino, Data 17.12.2018 09.53.28 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 12 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso, Data 17.12.2018 09.54.53 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków , Data 17.12.2018 09.57.32 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XL-471-2018 Rady Miejskiej Inowrocła, Data 17.12.2018 10.00.02 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 201, Data 17.12.2018 10.27.44 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocł, Data 17.12.2018 10.37.56 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, Data 17.12.2018 10.43.48 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 18 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i, Data 17.12.2018 11.14.39 (167kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego, Data 17.12.2018 11.17.37 (167kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożyw, Data 17.12.2018 11.19.55 (167kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Inowrocławi, Data 17.12.2018 11.23.59 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie, Data 17.12.2018 12.03.24 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 23 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji , Data 17.12.2018 12.09.48 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 24 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komun, Data 17.12.2018 12.11.43 (165kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Inowrocławskiego zadania pol, Data 17.12.2018 12.18.02 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 26 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, Data 17.12.2018 12.19.37 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na I półr, Data 17.12.2018 12.20.47 (166kB) pdf
IV Sesja, Glosowanie 28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia , Data 17.12.2018 12.21.49 (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Trojanowska (21 grudnia 2018)
Opublikował: Dorota Trojanowska (21 grudnia 2018, 12:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398