II Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia 26 listopada 2018 r.

II Sesja Głosowanie 1, Data 26.11.2018 10.51.00 Stwierdzenie kworum.pdf (204kB) pdf
II Sesja Głosowanie 2, Data 26.11.2018 10.50.00 Propozycje zmian do porzadku obrad i zlożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.pdf (204kB) pdf
II Sesja Głosowanie 3, Data 26.11.2018 10.51.00 Porządek obrad wraz z przegłosowaną zmianą.pdf (281kB) pdf
II Sesja Glosowanie 4, Data 26.11.2018 10.55.09 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia..pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 5, Data 26.11.2018 10.56.22 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia..pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 6, Data 26.11.2018 10.57.14 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia..pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 7, Data 26.11.2018 10.58.06 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia..pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 8, Data 26.11.2018 10.59.35 Wybór sekretarza obrad.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 9, Data 26.11.2018 11.05.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 10, Data 26.11.2018 11.14.22 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - kandydat Maciej Szota.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 11, Data 26.11.2018 11.14.52 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - kandydat Waldemar Wąśniewski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 12, Data 26.11.2018 11.17.08 Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kandydat Marcin Wroński.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 13, Data 26.11.2018 11.17.36 Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kandydatka Lidia Stolarska.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 14, Data 26.11.2018 11.19.45 Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - kandydat Maciej Szota.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 15, Data 26.11.2018 11.20.08 Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - kandydatka Maria Stępniowska.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 16, Data 26.11.2018 11.21.45 Wybór Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji - kandydat Damian Polak.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 17, Data 26.11.2018 11.22.09 Wybór Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji - kandydatka Maria Żukowska.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 18, Data 26.11.2018 11.23.43 Wybór Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej - kandydat Jacek Tarczewski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 19, Data 26.11.2018 11.24.14 Wybór Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej - kandydatka Maria Żukowska.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 20, Data 26.11.2018 11.26.15 Wybór Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki ... - kandydat Marcin Wroński.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 21, Data 26.11.2018 11.26.44 Wybór Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki ... - kandydat Jacek Bętkowski.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 22, Data 26.11.2018 11.28.32 Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kandydatka Lidia Stolarska.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 23, Data 26.11.2018 11.28.56 Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kandydat Grzegorz Olszewski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 24, Data 26.11.2018 11.30.31 Wybór Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego -kandydat Grzegorz Olszewski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 25, Data 26.11.2018 11.30.56 Wybór Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego ... - kandydat Grzegorz Piński.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 26, Data 26.11.2018 11.32.27 Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury - kandydat Jacek Tarczewski.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 27, Data 26.11.2018 11.32.56 Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury - kandydatka Elżbieta Jardanowska.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 28, Data 26.11.2018 11.35.41 Wybór Przewodniczącego Komisji Sportu i Młodzieży - kandydat Maciej Basiński.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 29, Data 26.11.2018 11.36.01 Wybór Przewodniczącego Komisji Sportu i Młodzieży - kandydat Waldemar Kwiatkowski.pdf (164kB) pdf
II Sesja Glosowanie 30, Data 26.11.2018 11.39.25 Wybór członka Komisji Rewizyjnej - kandydatka Elżbieta Jardanowska.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 31, Data 26.11.2018 11.40.15 Wybór członka Komisji Rewizyjnej - kandydatka Lidia Stolarska.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 32, Data 26.11.2018 11.40.27 Wybór członka Komisji Rewizyjnej - kandydat Maciej Szota.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 33, Data 26.11.2018 11.43.50 Wybór członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (164kB) pdf
II Sesja Glosowanie 34, Data 26.11.2018 11.46.15 Wybór członka Komisji Budżetu i Finansów - kandydat Tomasz Marcinkowski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 35, Data 26.11.2018 11.46.36 Wybór członka Komisji Budżetu i Finansów - kandydat Patryk Kaźmierczak.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 36, Data 26.11.2018 11.46.53 Wybór członka Komisji Budżetu i Finansów - kandydat Grzegorz Piński.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 37, Data 26.11.2018 11.47.18 Wybór członka Komisji Budżetu i Finansów - kandydat Maciej Szota.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 38, Data 26.11.2018 11.49.16 Wybór członków Komisji Strategii i Promocji Miasta.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 39, Data 26.11.2018 11.51.00 Wybór członków Komisji Uzdrowiskowej.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 40, Data 26.11.2018 11.53.15 Wybór członków Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami .. - kandydat Tomasz Marcinkowski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 41, Data 26.11.2018 11.54.06 Wybór członków Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami .. - kandydat Grzegorz Kaczmarek.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 42, Data 26.11.2018 11.54.41 Wybór członków Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami .. - kandydat Waldemar Kwiatkowski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 43, Data 26.11.2018 11.55.22 Wybór członków Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami .. - kandydat Waldemar Wąśniewski.pdf (166kB) pdf
II Sesja Glosowanie 44, Data 26.11.2018 11.55.52 Wybór członków Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami .. - kandydat Marcin Wroński.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 45, Data 26.11.2018 11.57.47 Wybór członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 46, Data 26.11.2018 12.00.55 Wybór członków Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa .....pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 47, Data 26.11.2018 12.03.17 Wybór członka Komisji Oświaty i Kultury - kandydatka Maria Stępniowska.pdf (164kB) pdf
II Sesja Glosowanie 48, Data 26.11.2018 12.03.44 Wybór członka Komisji Oświaty i Kultury - kandydat Waldemar Wąśniewski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 49, Data 26.11.2018 12.04.03 Wybór członka Komisji Oświaty i Kultury - kandydatka Maria Żukowska.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 50, Data 26.11.2018 12.04.22 Wybór członka Komisji Oświaty i Kultury - kandydat Jacek Tarczewski.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 51, Data 26.11.2018 12.06.41 Wybór członków Komisji Sportu i Młodzieży.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 52, Data 26.11.2018 12.08.54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji RMI.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 53, Data 26.11.2018 12.26.20 Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej i Nazewnictwa - kandydat Jarosław Kopeć.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 54, Data 26.11.2018 12.27.30 Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej i Nazewnictwa - kandydat Maciej Basiński.pdf (165kB) pdf
II Sesja Glosowanie 55, Data 26.11.2018 12.30.12 Wybór członków Komisji Statutowej i Nazewnictwa.pdf (163kB) pdf
II Sesja Glosowanie 56, Data 26.11.2018 12.31.07 Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej i Nazewnictwa,.pdf (163kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agniszka Bardzińska (29 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (29 listopada 2018, 09:03:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (4 grudnia 2018, 12:32:05)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365