OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych jak i obowiązkiem stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO”, poniżej udostępnione zostały dane kontaktowe osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Inowrocławia
Pan: Daniel Jańczak
e-mail: iod@inowroclaw.pl
tel. (52) 355 53 47

 
W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia z główną siedzibą Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, 88-100 Inowrocław - można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej wskazanym powyżej.

_______________________________________________________________________________________

W ramach przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Inowrocławia funkcjonują niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych:

- ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA (310kB) pdf

Dodatkowo w ramach obsługi korespondencji otrzymywanej przez Urząd Miasta Inowrocławia, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, wyszczególnić można poniższe zasady przetwarzania danych osobowych:

- Klauzula informacyjna w ramach składania podania do Urzędu Miasta Inowrocławia (196kB) pdf
- Klauzula informacyjna w ramach komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) (196kB) pdf

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Inowrocławia Państwa danych osobowych m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej. Mogą Państwo skorzystać również z platformy ePUAP na stronie: www.epuap.gov.pl - wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu.

- Wniosek o realizację praw z art. 15-22 RODO – UMI (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: IOD (5 października 2018)
Opublikował: Daniel Jańczak (5 października 2018, 13:09:35)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Daniel Jańczak (5 marca 2021, 12:42:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5300