Informacja o zamiarze zawarcia umowy oraz o udzielaniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia "in house")

Informacja o zamiarze zawarcia umowy oraz o udzielaniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia "in house")

metryczka