Wykaz ważniejszych telefonów

Inspektor Ochrony Danych

Nadzorowanie przestrzegania i stosowania środków technicznych i organizacyjnych  zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych   52 355 53 47 [...]

Wydział Organizacyjny i Informatyki

Centrala Urzędu Miasta 52 355 53 00 Sekretariat Prezydenta52 355 52 79Sekretariat I Zastępcy PrezydentaSekretariat Sekretarza Miasta 52 355 52 27 Sekretariat II Zastępcy Prezydenta52 355 53 21Rejestracja nazw domen 52 355 54 25 Zasady [...]

Wydział Budżetowo-Finansowy

Sprawy wymiaru podatku i opłat lokalnych 52 355 54 31 52 355 52 62Stanowisko ds. Planowania Budżetowego52 355 55 20 Księgowość podatków i opłat lokalnych -podatek od nieruchomościi rolny (osoby fizyczne)52 355 52 6852 355 55 18 [...]

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawy kancelaryjne i finansowe             52 35 55 280     Nadzór nad realizacją inwestycji52 35 55 42852 35 55 26952 35 55 397Pozyskiwanie środków zewnętrznych52 [...]

Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody osobiste52 355 53 10 52 355 53 38  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 52 355 53 13  Sprawy meldunkowe,zgłaszanie zgromadzeń 52 355 52 89 52 355 53 12  Postępowanie [...]

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,zasiłku pielęgnacyjnego,świadczeń opiekuńczych,jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia "Za [...]

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Dzierżawy gruntów Miasta,sprawy finansowe i organizacyjne 52 355 52 16 Sprzedaż nieruchomości Miasta,wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i [...]

Wydział Gospodarki Lokalowej

Udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków związanych z przydziałem i zamianą mieszkań oraz przepisaniem tytułu prawnego do lokalu [...]

Wydział Dróg i Transportu

Sprawy kancelaryjne i organizacyjne52 355 52 08 Sprawy finansowe52 355 53 46Kontrola przewoźników drogowych, transport drogowy taksówką, transport zbiorowy52 355 52 41 Zarządzanie drogami gminnymi,zajęcie pasa drogowego52 355 52 04 [...]

Wydział Oświaty i Sportu

Sprawy finansowe kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe,sport szkolny,imprezy masowe, dofinansowanie młodocianych 52 355 53 09 Awans zawodowy nauczycieli, ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych 52 355 52 58Doskonalenie zawodowe [...]

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Zwrot podatku akcyzowego sprawy finansowe Wydziału52 355 52 54Monitorowanie źródełzanieczyszczeń powietrza i hałasu,sprawy związane z likwidacją azbestudotacje na zamienne źródła grzewcze,sprawy związane z gospodarka ściekową, z [...]

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Sprawy kadrowe Urzędu, staże i praktyki 52 355 53 17 Nabory, obsługa administracyjna funduszu socjalnego przy Urzędzie  52 355 53 20Sprawy płac i ubezpieczeń społecznych 52 355 53 26 Naczelnik Wydziału 52 355 52 09 [...]

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Redaktor naczelna "Nasze Miasto Inowrocław"52 355 52 60 Komunikacja społeczna 52 355 52 60Promocja Miasta  52 355 53 4352 355 53 05 Rzecznik prasowy 52 355 53 02  Naczelnik Wydziału 52 355 53 02 [...]

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 52 355 53 40Rejestracja urodzeń, rejestracja zgonów, organizacja uroczystości jubileuszowych 52 355 52 11 Rejestracja małżeństw 52 355 53 08 Kierownik 52 355 53 11 [...]

Komenda Straży Miejskiej

Numer alarmowy bezpłatny986  Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Miasta52 355 52 81Kierownik Referatu Prewencji 52 355 53 87 Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 52 355 52 84 Komendant Straży Miejskiej  52 355 52 43 [...]

Biuro Rady Miejskiej

Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej 52 355 52 2352 355 52 93  Naczelnik Biura Rady Miejskiej  52 355 52 92 [...]

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Kwalifikacja i rejestracja wojskowa,nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych,wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznanie za żołnierza samotnego, o [...]

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli

Udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu, przyjmowanie ofert przetargowych 52 355 52 00 Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej 52 355 52 18 Udzielanie informacji i przyjmowanie [...]

Biuro Obsługi Inwestorów

   Informacje odnośnie ogólnych zasad realizowania inwestycji w Mieście oraz oferty inwestycyjne Miasta 52 355 54 30 Dyrektor Biura 52 355 52 30 [...]

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi,współpraca z Młodzieżową Radą Miejską Inowrocławia, Miejską Radą Seniorów,stypendia dla studentów  52 355 52 99 [...]

Stanowisko ds. bhp i ppoż.

 Kontrola bhp i ppoż. w miejskich jednostkach organizacyjnych 52 355 52 47 [...]

Zespół Zamówień Publicznych

 Prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych 52 355 52 50 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij