Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny/za żołnierza samotnego

Komórka realizująca Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Rodzaj sprawy Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny/za żołnierza samotnego Wymaganedokumenty Uznanie za [...]

Wniosek o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Komórka realizująca Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Rodzaj sprawy Wniosek o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia [...]

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych

Komórka realizująca Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Rodzaj sprawy Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych Wymaganedokumenty Do wniosku należy dołączyć:W przypadku żołnierza [...]

metryczka