Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych zał. nr 1 [...]

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza UCHWAŁA NR XXXVI/424/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik nr 1: kryteria do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Załącznik nr 2: karta informacyjna przedsięwzięcia - załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Załącznik nr 4: [...]

Wydawanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

Komórka realizującaWydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i RolnictwaRodzaj sprawyWydawanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywnąWymagane dokumentyDokumenty do pobraniawniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy [...]

metryczka