Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Komórka
realizująca

Wydział Oświaty i Sportu

Rodzaj sprawy
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
Wymagane
dokumenty
1) Wniosek.
2) Zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna.
Dokumenty do
pobrania
wniosek o zapomogę zdrowotną dla nauczyciel (48kB) word

Opłaty
---------
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Oświaty i Sportu
aleja Ratuszowa 33 p. 27
Czas załatwienia
sprawy
Wnioski złożone do 31 maja rozpatrzone są do 30 czerwca.
Wnioski złożone do 15 listopada rozpatrzone są do 15 grudnia
Tryb odwoławczy
----------
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art., 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. Zm.) oraz art. 72 ust. 1 w zw. Z art.  91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1189.)
Uwagi
---------

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szymańska (29 października 2014)
Opublikował: Piotr Szefler (29 października 2014, 17:44:41)

Ostatnia zmiana: Aldona Grobelska (3 stycznia 2020, 14:26:06)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3896