Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego

Komórka realizującaWydział Oświaty i Sportu
Rodzaj sprawy
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek.

2. Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Dokumenty do
pobrania

WNIOSEK o ubieganie się o przyznanie stypendium szkolnego (276kB) word


Pełnomocnictwo (26kB) word

Zaświadczenie o zarobkach do zakładu pracy (34kB) word

ROZLICZENIE przyznanego stypendium szkolnego za okres wrzesień-grudzień 2019 r. (45kB) word

ROZLICZENIE przyznanego stypendium szkolnego za okres styczeń-czerwiec 2020 r. (46kB) word


ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY do rozliczenia kosztów przyznaego stypendium (26kB) word

Oświadczenie prawdziwość danych (28kB) word

Oświadczenie jednorazowy dochód (29kB) word

dochód OŚWIADCZENIE (34kB) word

oświadczenie odp. karna (32kB) word

Opłaty---
Miejsce złożenia
dokumentów
p. 36 Wydziału Oświaty i Sportu lub Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia
Cas załatwienia
sprawy
Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w trudnych przypadkach do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3
Podstawa prawna1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. , poz 2198).
2) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
3) Uchwała nr XLIV/541/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2006 r. Nr 105, poz. 1617 ze zm.).
UwagiWnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do 15 września, dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi 528 zł

metryczka


Wytworzył: Halina Brzykcy (12 czerwca 2014)
Opublikował: Robert Wawer (12 czerwca 2014, 14:20:14)

Ostatnia zmiana: Aldona Grobelska (3 stycznia 2020, 14:37:52)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8032