Wydział Oświaty i Sportu

Wydział Oświaty i Sportu

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli Wymagane dokumenty1) Wniosek. 2) Zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna. Dokumenty [...]

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy   Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Wymagane dokumenty   1) Wniosek dla [...]

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowejWymagane dokumentyWniosek z załącznikami:- graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, [...]

Stypendia sportowe

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy Stypendia sportoweWymagane dokumentyWniosekDokumenty do pobrania Opłaty ---Miejsce złożenia dokumentów Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia, aleja [...]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komórka realizującaWydział Oświaty i SportuRodzaj sprawyDofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracownikówWymagane dokumenty1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.2. Kopia [...]

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego

Komórka realizującaWydział Oświaty i SportuRodzaj sprawyPomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnegoWymagane dokumenty1. Wniosek.2. Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.Dokumenty [...]

metryczka