Wydział Oświaty i Sportu

Wydział Oświaty i Sportu

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Informacja o faktycznej liczbie uczniówKomórka realizująca: Wydział Oświaty i SportuRodzaj sprawy: Informacja o faktycznej liczbie uczniówWymagane dokumenty: 1) wniosekDokumenty do pobrania: Miejsce złożenia dokumentów: Wydział [...]

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacjiKomórka realizująca: Wydział Oświaty i SportuRodzaj sprawy: wniosek o udzielenie dotacjiWymagane dokumenty: 1) wniosekDokumenty do pobrania: Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Oświaty i Sportu, al. Ratuszowa 33 [...]

Dowóź ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka/przedszkola

Komórka realizująca: Wydział Oświaty i SportuRodzaj sprawy: dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka/przedszkolaWymagane dokumenty: 1) wniosek  2) kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego  3) [...]

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji

Komórka realizująca: Wydział Oświaty i SportuRodzaj sprawy: Rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacjiWymagane dokumenty: 1) wniosekDokumenty do pobrania: Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Oświaty i Sportu, al. Ratuszowa 33 [...]

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli Wymagane dokumenty1) Wniosek. 2) Zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna. Dokumenty [...]

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy   Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Wymagane dokumenty   1) Wniosek dla [...]

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowejWymagane dokumentyWniosek z załącznikami:- graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, [...]

Stypendia sportowe

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu Rodzaj sprawy Stypendia sportoweWymagane dokumentyWniosekDokumenty do pobrania Opłaty ---Miejsce złożenia dokumentów Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia, aleja [...]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komórka realizującaWydział Oświaty i SportuRodzaj sprawyDofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracownikówWymagane dokumenty1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.2. Kopia [...]

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego

Komórka realizującaWydział Oświaty i SportuRodzaj sprawyPomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnegoWymagane dokumenty1. Wniosek.2. Zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.Dokumenty [...]

metryczka