Wydział Dróg i Transportu

Wydział Dróg i Transportu

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkąPodjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wymaga uzyskania licencji. Licencji udziela się na [...]

Regularny przewóz osób w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia

Rodzaj sprawy Regularny przewóz osób w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym [...]

Uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rodzaj sprawy UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy , miejsce [...]

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rodzaj sprawy ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie właściciela [...]

Zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu

Rodzaj sprawy ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy (właściciela lub pełnomocnika), określenie lokalizacji (ulicy), oznaczenie nieruchomości [...]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rodzaj Sprawy ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM ORAZ NALICZENIE OPŁATY ROCZNEJ ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI [...]

Opinia zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu

Rodzaj Sprawy OPINIA ZARZĄDCY DROGI DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, miejsce wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (nazwa ulicy), termin obowiązywania, rodzaj [...]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonego użytkownika na prawach wyłączności

Rodzaj sprawy ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA PRZEZ OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI  NP. KONTENERY, EKSPOZYCJA TOWARU PRZED PUNKTEM HANDLOWYM, IMPREZY O CHARAKTERZE [...]

Wydawanie zezwoleń w kategorii I (i wpisów) na przejazd pojazdu nienormatywnego (na okres 1 miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy)

Rodzaj sprawy WYDAWANIE ZEZWOLEŃ W  KATEGORII I (I WPISÓW) NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO (na okres 1 miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy) Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I wraz z [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie niestosowania się do obowiązujących zasad ruchu na drodze wewnętrznej

Rodzaj sprawy WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje osobiście [...]

Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)

Rodzaj sprawy Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.) [...]

Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Rodzaj sprawyZezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi gminnejWymagane dokumentyWe wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub  nazwę i siedzibę podmiotu  występującego o lokalizację reklamy lub zajęcie [...]

metryczka