Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty – domki jednorodzinne

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty – domki jednorodzinneWymaganedokumentyWniosek - zgłoszenieDokumenty [...]

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty – lokale mieszkalne

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty – lokale mieszkalneWymaganedokumentyWniosek - zgłoszenieDokumenty [...]

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowyna rzecz innej osobyWymagane dokumenty- oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana- [...]

Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji Wymagane dokumenty- mapa ewidencyjna z zaznaczonymi [...]

Wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoWymagane dokumentybrakDokumenty do pobraniaOpłatybrakMiejsce złożenia dokumentówBiuro [...]

Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyUwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWymagane dokumentybrakDokumenty do pobraniaOpłatybrakMiejsce [...]

Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyUwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoWymagane dokumentybrakDokumenty do [...]

Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KomórkarealizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWymagane dokumentybrakDokumenty do pobraniaOpłatybrakMiejsce złożenia dokumentówBiuro [...]

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZatwierdzenie projektu podziału nieruchomościWymagane dokumenty1. Aktualny (max z ostatnich 3 mies.) odpis z księgi wieczystej2. Wypis i wyrys z rejestru [...]

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków [...]

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta [...]

Zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej częściWymagane dokumenty1. Wniosek.2. [...]

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyWymagane dokumenty- kopia mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjęte do [...]

Ustanowienie odpłatnej jednorazowo na czas nieokreślony służebności z tytułu korzystania z gruntu

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyUstanowienie odpłatnej jednorazowo na czas nieokreślony służebności z tytułu korzystania z gruntuWymagane dokumenty1. Wniosek.2. Mapa ewidencyjna w zakresie [...]

Ustanowienie odpłatnej jednorazowo na czas nieokreslony służebności przesyłu

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyUstanowienie odpłatnej jednorazowo na czas nieokreślony służebności przesyłuWymagane dokumenty1. Wniosek.2. Mapa ewidencyjna w zakresie wniosku z naniesionym [...]

Ustanowienie odpłatnej jednorazowo na czas nieokreślony służebności przechodu i przejazdu

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyUstanowienie odpłatnej jednorazowo na czas nieokreślony służebności przechodu i przejazduWymagane dokumenty1. Wniosek.2. Mapa ewidencyjna w zakresie wniosku z [...]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWymagane dokumenty- kopia mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjęte [...]

Czasowe zajęcie terenu

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyCzasowe zajęcie terenuWymagane dokumenty1. Wniosek.2. Mapa ewidencyjna w zakresie wniosku z naniesionym przebiegiem inwestycji - 2 egz.3. Pełnomocnictwo do [...]

Sprzedaż nieruchomości

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawySprzedaż nieruchomościWymagane dokumentyMapa z oznaczeniem nieruchomościDokumenty do pobraniaOpłaty-Miejsce złożenia dokumentówBiuro Obsługi Interesantów [...]

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyZaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania [...]

Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWymagane dokumenty- wypełniony poprawnie wniosek- aktualna kopia mapy [...]

Dzierżawa nieruchomości

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyDzierżawa nieruchomościWymagane dokumentyMapkaDokumenty do pobraniaOpłatyNie podlega opłacie skarbowejMiejsce złożenia dokumentówBiuro Obsługi [...]

Ustalenie numeru porządkowego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyUstalenie numeru porządkowegoWymagane dokumentyKopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub [...]

Wniosek o wydanie kopii wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWniosek o wydanie kopii wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWymagane dokumenty- wypełniony poprawnie wniosek- mapa [...]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (osoby fizyczne)

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościWymagane dokumentyWniosek, aktualny odpis z księgi wieczystejDokumenty [...]

Wykup lokalu mieszkalnego i użytkowego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWykup lokalu mieszkalnego i użytkowegoWymagane dokumentyDecyzja o przydziale, umowa najmu, umowa dzierżawyDokumenty do pobraniaOpłatyNie podlega opłacie [...]

Wydawanie postanowień o zgodności projektowanego podziału nieruchomości z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i NieruchomościRodzaj sprawyWymagane dokumentyDokumenty do pobraniaOpłatyMiejsce złożenia dokumentówCas załatwienia sprawyTryb odwoławczyPodstawa prawnaUwagi [...]

metryczka