Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu...

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę [...]

Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Wymaganedokumenty 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego;2. prawomocne orzeczenie sądu [...]

Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Wymaganedokumenty wniosek podmiotu zatrudniającego o wpis [...]

Wykreślenie podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Wykreślenie podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Wymaganedokumenty Wykreślenie z [...]

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Wymaganedokumenty 1. Prezydent Miasta dokonuje wpisu do [...]

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Wymaganedokumenty 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna;2. kopia orzeczenia o znacznym stopniu [...]

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  Wymaganedokumenty 1) Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń [...]

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wymaganedokumenty 1) Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym [...]

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wymaganedokumenty 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;2. kopia orzeczenia o [...]

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wymaganedokumenty 1) Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń [...]

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wymaganedokumenty 1)Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do [...]

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wymaganedokumenty 1) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo [...]

metryczka