Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [...]

Wykaz zgromadzeń

26.09.2020 r., godz. 11.30 - 15.30, ODWOŁANORynek01.09.2020 r., godz. 14.30 - 16.30 Skwer Obrońców Inowrocławia, przy pomniku "Obrońców Inowrocławia" między al. Henryka Sienkiewicza a ulicą Prezydenta Gabriela Narutowicza16.06.2020 r., [...]

Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych

Strona główna > Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru...Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistychUdostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych             [...]

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcyKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej PolskiejKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej PolskiejWymagane dokumentyWypełniony prawidłowo formularz [...]

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL   UWAGA Od 1 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Inowrocławia udostępnia dane jednostkowe uprawnionym organom wymienionym w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia [...]

Zgromadzenia

ZgromadzeniaUwaga: 2 kwietnia 2017 r. weszły w życie nowe zasady organizowania zgromadzeń. Odległość między dwoma zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 metrów. Znowelizowana ustawa daje także możliwość otrzymywania [...]

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnejKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyWymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji [...]

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnejKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnejWymagane dokumentyWniosek o [...]

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistegoKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyWydanie dowodu osobistegoWymagane dokumentyWniosek wraz z załącznikami: -jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, [...]

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców Komórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyWydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców      Wymagane dokumentyWniosek o udostępnienie danych, dowód [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzinKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli [...]

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemcówKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZameldowanie na pobyt stały cudzoziemcówWymagane dokumentyFormularz zgłoszenia pobytu stałego, tytuł prawny do lokalu do wglądu, [...]

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowegoKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowegoWymagane dokumentyWypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RPKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZameldowanie na pobyt czasowy obywateli RPWymagane dokumentyWypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia pobytu czasowego, dowód [...]

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RPKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZameldowanie na pobyt stały obywateli RPWymagane dokumentyWypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia na pobyt stały, dowód [...]

Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Komórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyWydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów [...]

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Komórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyWydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychWymagane dokumentyWniosek wraz z dokumentami wg [...]

Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczejKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyUdostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczejWymagane dokumentyWniosek, dowód uiszczenia [...]

Zaświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Zaświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczejKomórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyZaświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczejWymagane dokumentyWniosek, dowód uiszczenia [...]

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)Komórka realizującaWydział Spraw ObywatelskichRodzaj sprawyWpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana wpisu [...]

metryczka