Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


Komórka realizującaWydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Rodzaj sprawyUdzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Wymagane dokumentyWniosek wraz z załącznikami
Dokumenty do pobrania
Uchwała nr XXXVIII/450/2018 z dnia 19 marca 2018 r. (322kB) pdf
Uchwała nr XLIII/510/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. (187kB) pdf
Wzór wniosku (84kB) word
Opłaty
bez opłat
Miejsce złożenia dokumentówPrezydent Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawyWniosek o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta w terminie do dnia 31 marca roku, w którym ma być udzielona dotacja.

Prezydent Miasta nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu  powyższego terminu, przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały o przyznanie dotacji wnioskodawcom spełniającym warunki określone w uchwale.
Tryb odwoławczy  -
Podstawa prawna
Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała nr  XLIII/510/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Uwagi
W budżecie Miasta na 2021 rok nie ujęto środków na dotacje.

metryczka


Wytworzył: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich (1 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Rozesłaniec (1 czerwca 2020, 12:06:37)

Ostatnia zmiana: Anna Rozesłaniec (13 stycznia 2021, 13:50:56)
Zmieniono: budżet 2021

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2347