Wydział Budżetowo Finansowy

Wydział Budżetowo Finansowy

Druki podatkowe obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) i [...]

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu niezapłaconej grzywny nałożonej w formie mandatu karnego kredytowego nałożonego przez Straż Miejską w Inowrocławiu.

Komórka realizująca Wydział Budżetowo - Finansowy Rodzaj sprawy Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu niezapłaconej grzywny nałożonej w formie mandatu karnego kredytowego nałożonego przez Straż Miejską w [...]

Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

Komórka realizującaWydział Budżetowo-FinansowyRodzaj sprawyZaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.Wymagane dokumenty1. [...]

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów.

Komórka realizującaWydział Budżetowo - FinansowyRodzaj sprawyWydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty [...]

Zezwolenie na wykreślenie z hipoteki

Komórka realizująca Wydział Budżetowo-Finansowy Rodzaj sprawy Zezwolenie na wykreślenie hipoteki Wymagane dokumenty1. Wniosek. 2. Dowód osobisty – do wglądu. Dokumenty do pobrania -Opłaty  Opłata skarbowa: [...]

Udzielanie ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych

Realizująca Wydział Budżetowo-Finansowy Rodzaj sprawy Udzielanie ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych w podatkach i opłatach [...]

Wydanie decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego

Komórka realizującaWydział Budżetowo-FinansowyRodzaj sprawyWydanie decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnegoWymagane dokumenty1. Informacja w sprawie podatku [...]

Wydanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości, podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne

Komórka realizującaWydział Budżetowo-FinansowyRodzaj sprawyWydanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości, podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne Wymagane dokumenty1. Informacja w sprawie podatku od [...]

metryczka