Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwumRejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Inowrocławia Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji [...]

Wydział Spraw Obywatelskich

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr zezwoleń alkoholowych:-  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży -  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum [...]

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia  Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad [...]

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

 Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Inowrocław Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum  Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. [...]

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku ...Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum Art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 [...]

Wydział Dróg i Transportu

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460, ze [...]

Wydział Oświaty i Sportu

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Miasta InowrocławiaPodstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum Art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. [...]

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr psów uznanych za agresywne Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwumUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. Nr 856)Rozporządzenie Ministra Spraw [...]

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr stanu cywilnego  Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (księgi stanu cywilnego) Podstawa prawna prowadzenia, rejestru, ewidencji, archiwumArt. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach [...]

Biuro Rady Miejskiej

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr uchwał RadyRejestr wniosków komisji RadyRejestr wniosków i interpelacji Radnych Rejestr zapytań i wniosków przewodniczących zarządów osiedli Podstawa prawna prowadzenia, rejestru, ewidencji, [...]

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwumRejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwumRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 [...]

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Archiwum zakładowe Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwumUstawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, ze zm.) Rozporządzenie [...]

Zespół Zamówień Publicznych

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum Rejestr zamówień publicznych Rejestr umów o zamówienia publiczne Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwumRegulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia Regulamin postępowania przy [...]

metryczka