Wnoszenie podań w postaci elektronicznej

Działając na podstawie § 3 ust.1 oraz § 9 ust.3 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) Urząd Miasta Inowrocławia poniżej informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.
 
I.  Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać   dokumenty elektroniczne do Urzędu:
      Adres skrytki podawczej Urzędu Miasta Inowrocławia, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:       
            /txuvt31221/skrytka
      Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować    się z Urzędem Miasta Inowrocławia:
     pismo ogólne
 
        W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
        Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.
 
        Skuteczne wniesienie pisma do Urzędu Miasta Inowrocławia potwierdzane jest     automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).
 
       
II. Wnoszenie podań na elektronicznych nośnikach danych:  
     Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu możliwe jest poprzez Biuro     Obsługi Interesantów i Kontroli, w godzinach pracy Urzędu.
 
        Dopuszczalne nośniki danych:  
    a) płyta CD,DVD
    b) pamięć masowa USB
 
        Na żądanie wnoszącego dokument, może zostać mu wydane:
    a) elektroniczne poświadczenie przedłożenia (przesyłane na wskazany adres
        mailowy  lub zapisywane na dodatkowym, dostarczonym przez wnoszącego,
        nośniku danych - zgodnym z ww.),   
    b) papierowe potwierdzenie wniesienia dokumentu elektronicznego.
 
III. Adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Inowrocławia:
     urzad@inowroclaw.pl
 
          Pisma skierowane na adres poczty mailowej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie  niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.
          W przypadku gdy przepisy prawa określają wzór pisma lub wzór nieelektroniczny lub w  centralnym repozytorium dokumentów umieszczono wzór pisma przeznaczony do      załatwienia danej sprawy (inny niż ogólny), przesyłki złożone pocztą elektroniczną uważa  się za wniesione nieskutecznie.
          Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając ze wskazanego adresu mailowego to 10 MB.
IV. Formaty danych akceptowane w Urzędzie Miasta Inowrocławia, zgodnie  z załącznikiem   nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.           w sprawie Krajowych  Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany   informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów   teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247):
     a) do danych zawierających dokumenty tekstowe:          *.txt, *.rtf, *.doc, *.pdf
     b) do danych zawierających informacje graficzne:          *.jpg, *.tif (*.tiff), *.png
     c)  do danych zawierających informacje dźwiękowe lub filmowe:*.wav, *.mp3, *.avi,
     d) do kompresji dokumentów elektronicznych:          *.zip,
     e) do określania struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
         *.xml – do    definicji układu informacji,*.xsd – do definicji struktury,
         *.xsl    (*.xslt) – do przetwarzania (wizualizacji) dokumentów
           zapisanych  w   formacie XML
     f)  do elektronicznego podpisywania dokumentów:   .XADeS, .PADeS
V. Niebezpieczny kod:
    Wszystkie dokumenty elektroniczne wnoszone do Urzędu Miasta Inowrocławia podlegają skanowaniu oprogramowaniem antywirusowym. Podania zainfekowane niebezpiecznym kodem będą automatycznie odrzucane.

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (18 października 2013)
Opublikował: edzikowska (12 grudnia 2008, 11:44:24)

Ostatnia zmiana: Halina Burdyna (16 stycznia 2019, 09:19:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11143