Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

„Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy, wykaz prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępny wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukanie i udostępnienie dokumentów z informacjami o środowisku i jego ochronie. Udostępnione karty informacyjne są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla Miasta Inowrocław udostępniony jest na stronie Systemu Informacji o Środowisku.”

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Rasała (2 marca 2011)
Opublikował: rwawer (2 marca 2011, 12:19:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9287