Ogłaszanie aktów normatywnych


Wykonując obowiązek wynikający z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), poniżej zamieszczamy linki do stron Rządowego Centrum Legislacji. Za pośrednictwem Centrum udostępnia się nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Wersja elektroniczna Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego jest dostępna do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu w Infokiosku usytuowanym w Biurze Obsługi Interesantów      i Kontroli (parter Ratusza).

Za wykonanie kopii aktu normatywnego lub innego aktu prawnego są pobierane opłaty.

Dziennik Ustaw => tutaj
Monitor Polski    => tutaj

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (6 stycznia 2010)
Opublikował: rwawer (5 stycznia 2010, 13:26:43)

Ostatnia zmiana: Renata Kubiak (10 lutego 2020, 14:13:38)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5502