Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

        Wykonując obowiązek wynikający z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zamieszczamy elektroniczne wersje aktów prawa miejscowego ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - [...]

Akty prawa miejscowego obowiązujące w Inowrocławiu

Według art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 114, poz. 946 ze zm.) organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa [...]

metryczka