Projekty aktów normatywnych oraz materiały pod obrady XXIX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020 (1803kB) pdf
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020 - 2033 (806kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Inowrocławia instrumentem płatniczym. (183kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (198kB) pdf
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Inowrocławia za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego (778kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingu działającego w systemie „kiss & ride” przed budynkiem Dworca PKP w Inowrocławiu. (1914kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bolesława Brodnickiego, Juliusza Trzcińskiego, Tulipanowej, Konwaliowej. (6786kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Inowrocław na lata 2020-2032”. (4691kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia. (230kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody. (949kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. (624kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (I) (185kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.[II] (185kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (20 października 2020)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (20 października 2020, 08:50:47)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Adriana Tarnas (23 października 2020, 12:53:18)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134