ZARZĄDZENIE NR 244/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia trybu postępowania ze zbędnymi składnikami majątku ruchomego nabytymi przez Miasto Inowrocław w drodze dziedziczenia ustawowego po Janinie Serafin stwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 26 lipca 2012r. sygn. akt I Ns 1282/11 oraz powołania komisji odpowiedzialnej za zagospodarowanie tych składników zgodnie z tym trybem Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


określenie trybu postępowania ze zbędnymi składnikami majątku ruchomego nabytymi przez Miasto Inowrocław w drodze dziedziczenia (58kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (16 grudnia 2013)
Opublikował: edzikowska (16 grudnia 2013, 08:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737