ZARZĄDZENIE NR 10/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania w Urzędzie Miasta Inowrocławia zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu gospodarowania w UM zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (24 stycznia 2012)
Opublikował: edzikowska (24 stycznia 2012, 12:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527