ZARZĄDZENIE NR 67/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miasto Inowrocław zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r.


zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych (94kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (1 kwietnia 2011)
Opublikował: edzikowska (1 kwietnia 2011, 11:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484