ZARZĄDZENIE NR 227/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (20 października 2011)
Opublikował: edzikowska (20 października 2011, 14:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503