ZARZĄDZENIE NR 190/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 13 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 9 000 000 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmieniające zarządzenie dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie Miastu Inowrocław kredytu (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (13 sierpnia 2012)
Opublikował: mpieranska (13 sierpnia 2012, 14:09:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562