Zarządzenie nr 92/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania w zakresie edukacji ekologicznej realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze z terenu Miasta Inowrocław, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, pomocy dydaktycznych oraz organizowanie imprez na rzecz ochrony środowiska w 2009 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


dotacje z GFOSiGW w zakresie edukacji ekologicznej (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (1 kwietnia 2009)
Opublikował: edzikowska (1 kwietnia 2009, 13:26:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425