ZARZĄDZENIE NR 97/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sadzonek drzew i krzewów ozdobnych przeznaczonych na tereny zieleni miejskiej w Inowrocławiu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony na dostawę sadzonek drzew i krzewów ozdobnych przeznaczonych na tereny zieleni miejskiej (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (6 maja 2013)
Opublikował: edzikowska (6 maja 2013, 14:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643