ZARZĄDZENIE NR 64/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę i przebudowę alejek parkowych, przebudowę nawierzchni placu zabaw i wykonanie plaży w Parku Solankowym w Inowrocławiu, w ramach projektu Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej) – III etap Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę alejek parkowych, przebudowę nawierzchni placu zabaw i wykonanie plaży w Parku Solankowym (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (29 marca 2013)
Opublikował: mpieranska (29 marca 2013, 10:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618