ZARZĄDZENIE NR 133/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej, uchwały nr XVI/206/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, uchwały nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia (...) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 RMI z 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej, uchwały nr XVI/206/2011 RMI z 24 listopada 2011 r. w spra (67kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Gwiżdż (10 lipca 2012)
Opublikował: edzikowska (10 lipca 2012, 07:38:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621