ZARZĄDZENIE NR 9/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2012 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w sprawie powolania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (19 stycznia 2012)
Opublikował: edzikowska (19 stycznia 2012, 09:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551