ZARZĄDZENIE NR 249/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na sporządzenie oraz zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla północnego obszaru Osiedla Uzdrowiskowego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony na sporządzenie oraz zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru Osiedla Uzdrowiskowego (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (11 grudnia 2012)
Opublikował: edzikowska (11 grudnia 2012, 13:01:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590