ZARZĄDZENIE NR 159/2010 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki, na wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego jakim jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku przy ul. Plac Klasztorny 2 i ul. Jana Kilińskiego 16 w Inowrocławiu, w ramach realizacji zadania budżetowego pn.: Rewitalizacja Centrum” Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego - remont pomieszczeń budynku przy placu Klasztornym 2 i ul. Jana Kilińskiego 16 (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (8 lipca 2010)
Opublikował: edzikowska (8 lipca 2010, 11:50:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513